Onze investeringsfilosofie is gebaseerd op een lange termijn partnership waar het bedrijf centraal staat.

1) Lange termijn

  • Wij komen aan boord als een lange termijn aandeelhouder zonder vooraf bepaalde exithorizon. Wij gaan uiterst zelden proactief op zoek naar een koper voor onze bedrijven. In onze groep zitten dan ook bedrijven die al meer dan 10 jaar tot onze groep behoren.
  • De fundamentele waardecreatie gebeurt door het bedrijf continu te versterken – niet door het op de “juiste” moment te (ver)kopen. Deze insteek creëert ruimte voor investeringen (in mensen, machines en werkkapitaal) die het verschil maken in the long run. 

2) Structureel partnership

  • Wederzijds vertrouwen en respect zijn de basis van een goed partnership. Eerlijk duurt het langst. Wij hebben de ervaring om – met succes – lange termijn relaties uit te bouwen en stellen ons altijd op als partner met een gezonde dosis realisme en pragmatisme.
  • Onze investering in een bedrijf gaan bijna altijd gepaard met een co-(her)investering van de vroegere eigenaar en/of het management. We verankeren op die manier ook immateriële waarden – zoals knowhow en bedrijfscultuur.
  • Ervaring heeft ons geleerd dat iedereen bij een instap zijn eigen gevoeligheden heeft. We bespreken de samenwerking grondig op voorhand en ondervangen de bezorgdheden. We leggen de afspraken op evenwichtige wijze vast in een gezonde – telkens op maat gemaakte- structuur. Bedoeling is steeds om de neuzen in dezelfde richting te krijgen zodat iedereen dezelfde belangen heeft i.e. het welvaren van het bedrijf.
  • Het partnership is op het niveau van de aandeelhouders en staat los van het eventueel management. Een aandeelhouder hoeft geen blijvende operationele rol op te nemen om als partner in het kapitaal aan boord te blijven.

3) Ondernemerschap

  • Ondernemerschap is cruciaal in onze bedrijven. Management kan pas zijn rol verantwoordelijke voor de uitbouw van het bedrijf ten volle spelen, als ze daartoe de nodige bewegingsvrijheid krijgt. Wij komen niet op het terrein van het dagdagelijks management.
  • Wij nemen onze verantwoordelijkheid op in de RvB en fungeren als klankbord om de uitdagingen, opportuniteiten en strategie te bespreken en uit te stippelen. Ook hier blijft de inbreng van het management cruciaal. Zij geven de aanzet van hoe het bedrijf moet evolueren.
  • Wij spelen uiteraard onze rol op de domeinen waar wij in thuis zijn. We helpen met de onderhandeling en uitwerking van eventuele add-on overnames. Door de jaren heen hebben wij ook een performant netwerk uitgebouwd betreffende non-core activiteiten: (bancair, HR, verzekeringen, juridisch,..) dat – zonder enige verplichting – ter beschikking wordt gesteld.

Het doel van onze investeringsfilosofie is het creëren van duurzame waardecreatie. 

We zijn ervan overtuigd dat een bedrijf blijvend moet investeren om relevant te blijven. Onze lange termijn insteek zorgt ervoor dat dergelijke investeringen altijd bespreekbaar zijn. We willen niet alleen volgend jaar sterk staan, ook de jaren daarna.