De Falcon Capital Group is géén doorsnee private equity fonds. Wij geloven dat een onderneming meer is dan enkel “facts and figures”. Juist daarom is onze investeringsfocus niet enkel en alleen gebaseerd op cijfers. Toch gaan we niet onbezonnen te werk, zo zijn er een aantal fundamentele elementen die dienen aanwezig te zijn binnen een onderneming vooraleer we samen met hen in zee gaan:

Vlaamse KMO’s

Wij focussen ons voornamelijk op Vlaamse ondernemingen omdat onze ervaring ons leert dat hun waarde en normen het best passen bij onze bedrijfscultuur; namelijk een hands-on mentaliteit waar een constructieve open dialoog hoog in het vaandel wordt gedragen.

Bewezen track record

De Falcon Capital Group gelooft in het Partnership-model en juist daarom zijn we op zoek naar stabiele ondernemingen die reeds gekend maar ook bekend zijn met/binnen hun sector. Gezien de autonome leiding bij het management van de onderneming blijft dienen wij erop te kunnen vertrouwen dat ze over de nodige ervaring beschikt om de juiste koers te varen.

Betrokken management

Wij komen het bedrijf niet dagelijks managen. Het management blijft de drijvende kracht bij de verdere uitbouw van de onderneming met een ruime bewegingsvrijheid en verantwoordelijkheid. Om dit te kunnen verwezenlijken is vertrouwen onontbeerlijk.

Groeipotentieel

Aangezien de Falcon Capital Group gelooft in duurzame groei en niet in de “quick win” vinden wij het belangrijk te investeren in ondernemingen die dezelfde visie hebben als ons. Om deze duurzame groei te kunnen realiseren kan een duidelijk toekomstperspectief met (inter)nationaal groeipotentieel niet ontbreken.